Andelshaverne kan se resultaterne af vandprøverne ved at følge linket til Analytech:
Analyserapporter: https://analytech.sgs.com/2738
Der vises de nyeste målinger/analyser af det rå oppumpede vand og målinger hos tilfældigt valgte forbrugere.

Takstblad for Pandrup Vandværk