Andelshaverne kan se resultaterne af vandprøverne ved at følge linket til Analytech:
Analyserapporter: http://analytech.dk/Link.aspx?CustomerID=2738
Der vises de nyeste målinger/analyser af det rå oppumpede vand og målinger hos tilfældigt valgte forbrugere.

Takstblad for Pandrup Vandværk