Drift og vandværk: 21 46 17 28

Ordinær generalforsamling 14. marts kl. 19.00

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 14. marts kl. 19.00 på Pandrup Kro

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelagges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år fremlagges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Tilmelding

Af hensyn til traktement er det nødvendigt med tilmeldelse til generalforsamlingen senest mandag den 11. marts til driftslederen på pv.drift@outlook.com eller tlf. 21 46 17 28.

Vi ses til generalforsamlingen
Bestyrelsen


Udgivet