Drift og vandværk: 21 46 17 28

Takstblad

Priser fra Pandrup Vandværk a.m.b.a. i 2024.

Anlægsbidrag:
Boliger og udlejningsejendomme15.000 kr. ekskl. moms pr bo enhed
Forretnings og industriejendomme15 kr. pr. m2 ekskl. moms + medgåede omkostninger
Driftsbidrag mv:

Alle forbrugere betaler 12,96 kr. inkl. moms pr. m3 vand.

Drifts bidrag4,00 kr.
Drikkevandsafgift6,37 kr.
Moms2,59 kr.
I alt12,96 kr.
Målerleje187,50 kr. inkl. moms pr. måler
Fast afgift437,50 kr. inkl. moms pr. forbruger

Forbrugere med et årsforbrug større end 250 m3, stiger den faste afgift med 437,50 kr. pr. 250m3 til maximalt 4.375 kr. inkl. moms.

Gebyrer
Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb)100,00 kr.
Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb)300,00 kr.
Lukke/genåbningsgebyr (momsfrit beløb) + evt. faktiske udgifter til smed mv.1.500,00 kr.
Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte250,00 kr.
Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte samt bestilt aflæsning275,00 kr.
Målerskifte grundet frostsprængning eller lignendeFaktiske omkostninger
Målerprøvning* på et akrediteret prøvelaboratoriumFaktiske omkostninger

*er fejlvisningen under 4% betales afprøvningen af forbrugerne med faktiske omkostninger, er fejlvisningen over 4% afholder vandværket omkostningerne.

Alle priser tillægges moms dog med undtagelse af priser der er markeret som momsfrie.

I øvrigt henvises til gældende Regulativ for Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune.