Drift og vandværk: 21 46 17 28

213.000

I 2022 pumpede vi 213.000 m3 vand op.

1.750

Vi har 1.750 vandmålere hos vores forbrugere.

11

Der er 5 boringer på vores værk. 3 boringer på det gamle værk og 3 boringer på engen.

Forbrugerregnskab

KHK Administration
v/Karen Hedegaard Kjær

Tlf. 20 74 07 36
Mail: kontakt@pandrupvand.dk
Kontortid: Hverdage kl. 15.00-16.00

Drift og vandværk

E-mail: pv.drift@outlook.com
Tlf. 21 46 17 28