Drift og vandværk: 21 46 17 28

Pumpen er i gang

Opdatering fra vores projekt i Blokhus Klitplantage:

Der er nu en pumpe for enden af boringen og en hane til prøvetagning.

Vandet fordeles ud i skovbunden som beskrevet i godkendelsen af projektet.


Udgivet